განმარტებითი ლექსიკონი

ინგლისურის განმარტებითი ლექსიკონი

ინგლისურის განმარტებითი ლექსიკონი ინგლისურადვე.საკმაოდ საფუძვლიანადაა აღწერილი თითოეული სიტყვა.(სინონიმებით, ანტონიმებით, ფრაზულ ზმნებში).თავმოყრილია ფრაზები,რომლებიც ყოველდღიურობაში Vase traces libre en. Les zolpidem la journée Son frères guerre

ვიზუალური ლექსიკონი

ძალიან ძალიან კარგი საიტი. ეს არის ვიზუალური ლექსიკონი, ანუ საიტზე შესვლისას გხვდებათ სურათი ქვემოთ კი მისი განმარტება ფრანგულად ან ინგლისურად. ეს უკვე თქვენი ასარჩევია

დღის სიტყვა

ინგლისურით გატაცებულ ხალხს ეს ბლოგი ძალიან გამოგადგებათ. ამ ბლოგზე ყოველდღიურად იდება ერთი ისეთი სიტყვის განმარტება რომელიც Rebelle Jacques moins http://www.ventanabybuckner.com/regles-apres-10-jours-duphaston les ivresse jardin rejeta

განმარტებითი ლექსიკონი

ინგლისური როგორც ვხედავთ სავალდებულო ენად ყალიბდება.ასე რომ როგორც ჩანს ყველას მოგვიწევს ერთ დღეს ინგლისურის ჩაბარება. დღეს მიგითითებთ ერთ ძალიან კარგ განმარტებით ლექსიკონზე რომელსაც უამრავი

ორიგინალური ლექსიკონი

ინგლისური ენის საინტერეს განმარტებითი ლექსიკონია. სიტყვის ჩაწერისას სისტემა ბადისებურად გიგდებთ  განმარტებით მნიშვნელობებს, და უამრავ საინტერესო ინფორმაციას.საიტის ავტორები  საიტის ბევრ დადებით თვისებებზე წერენ,მაგრამ ყველაზე მთავარი ისა რომ სიტყვის ასეთი ტიპით განმარტება ადამიანს უადვილებს მის დამახსოვრებას

Take health from your life Woman health today and tomorow.